मानसिक स्वास्थ्य पीडित उपाचार अभावमा फलामे खोरभित्र !

  ०७४ असोज १० गते

तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका-६ चुहानडाँडा, बोखिका उदयनारायण दाहाल मानसिक रोगका कारण करिब पाँच वर्षदेखि फलामको खोरमा थुनिएका छन् ।

cfly{s cefjsf] sf/0f bfxfn vf]/df t]x|y'dsf] cf7/fO{ ufpFkflnsf–^ r'xfg8fF8fl:yt af]lvsf pbogf/fo0f bfxfnnfO{ kmfndsf] vf]/df y'lgPsf] 5 . /f]huf/Lsf] l;nl;nfdf ljb]z uPkl5 dfgl;s /f]uL eO{ kms]{sf bfxfnnfO{ cfly{s cefjsf sf/0f 3/kl/jf/n] pkrf/ ug{ g;s]kl5  vf]/df y'g]sf] xf] . tl:a/ M cd[t af:tf]nf, cf7/fO{ -t]x|y'd_, /f;;

समयमै औषधि उपचार नभएपछि 'असामाजिक गतिविधि गर्न थालेको' भन्दै दाहाललाई परिवारले पशु जस्तै खोरमा थुनेर राखेको हो ।

३४ वर्षीय दाहाललाई वैदेशिक रोजगारीले अहिले खोरमा पुर्‍याएको छिमेकीहरूले बताए । खोरमा बस्न बाध्य दाहालले खोर भित्रै खाना खाने गरेका छन् । उनलाई सरसफाई गर्न गाउँका ४/५ जना युवाहरू बोलाउनु पर्ने परिवारका सदस्यले बताए ।

०६३ सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएका दाहाल ऋण तिर्न नसक्दा मानसिक रोगी भएर घर फर्किएका जनाइएको छ ।

Photo20170926Terhathum1

वैदेशिक रोजगारीमा गएको दश महिनापछि छोरा बिरामी भएको खबर आएपछि काठमाडौँमा उपचार गरेपनि दाहालको व्यवहारमा परिवर्तन नआएको उनका बावु चुडामणी दाहालले बताए ।

उनले भने-"छोराको काठमाडौँमा उपचार गरियो । जाती भएन । अहिले खोरमा राख्न बाध्य भइयो ।" दाहालले दिन प्रतिदिन गाउँमा 'असामाजिक' गतिविधि गर्न थालेकाले छिमेकीहरू आजित भएपछि पाँचथरको फिदिम पुगेर ३५ हजार रुपियाँमा फलामको खोर बनाएर ल्याएको समेत चुडामणीले सुनाए ।

'छोरालाई थुनेर राख्नुपर्दा कुन बावुआमाको मन नरोला ?'-आमा मैना दाहालले बिलौना गरिन् । उपचारका क्रममा डाक्टरले बिरामी दाहाललाई 'बाइपोलार डिर्स्अर्डर' रोग लागेकाले लामो समयसम्म नियमित औषधि सेवन गर्नु पर्ने सल्लाह दिए पनि आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेपछि घरमा ल्याएर खोरमा राख्न बाध्य भएको चुडामणीले बताए ।

दाहालको उपचारका लागि अहिलेसम्म ५ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले सुनाए । राम्रो उपचार पाए छोराको अवस्था सुध्रन सक्ने आशा राखेका दाहालका परिवारले आर्थिक सहयोगका लागि याचनासमेत गरेका छन् ।


भगिश्वर लिम्बु