सुर्खेत कार्यालय

अनौपचारिक क्षेत्र सेव केन्द्र (इन्सेक)

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका - ७, इत्राम

टेलिफोन: ०८१-५२१४८९

फ्याक्स:

ई:मेल surkhet@insec.org.np

वेबसाईट: www.inseconline.org

जनकपुर कार्यालय

अनौपचारिक क्षेत्र सेव केन्द्र (इन्सेक)

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-८, पिडारीचोक

टेलिफोन:

फ्याक्स:

ई:मेल janakpur@insec.org.np

वेबसाईट: www.inseconline.org

धनगढी कार्यालय

अनौपचारिक क्षेत्र सेव केन्द्र (इन्सेक)

उत्तरबेहडी, रातोपुल, धनगढी-४, कैलाली

टेलिफोन: +९७७ -०९१-५२२५७६, ०९१-५२१४४६

फ्याक्स: +९७७-०९१-५२३२४४

ई:मेल dhangadi@insec.org.np

वेबसाईट: www.inseconline.org

नेपालगञ्ज कार्यालय

अनौपचारिक क्षेत्र सेव केन्द्र (इन्सेक)

नेसनल ट्रेडिङ रोड, नेपालगञ्ज, बाँके

टेलिफोन: +९७७-०८१-५२४५०४, +९७७-०८१-५२२०६८

फ्याक्स: +९७७-०८१-५२६९४९

ई:मेल nepalgunj@insec.org.np

वेबसाईट: www.inseconline.org

पोखरा कार्यालय

अनौपचारिक क्षेत्र सेव केन्द्र (इन्सेक)

जनप्रिय मार्ग, पोखरा, कास्की

टेलिफोन: +९७७-०६१-४६५५१२

फ्याक्स: +९७७-०६१-४६३४९२

ई:मेल pokhara@insec.org.np

वेबसाईट: www.inseconline.org

काठमाडौँ कार्यालय

अनौपचारिक क्षेत्र सेव केन्द्र (इन्सेक)

नागार्जुन नपा-१०, स्यूचाटार, काठमाडौँ

टेलिफोन: +९७७-०१-५२१८७७०

फ्याक्स: +९७७-०१-५२१८२५१

ई:मेल kathmandu@insec.org.np

वेबसाईट: www.inseconline.org

बिराटनगर कार्यालय

अनौपचारिक क्षेत्र सेव केन्द्र (इन्सेक)

जनपथ टोल, बिराटनगर, मोरङ

टेलिफोन: +९७७-०२१-४७१०२५, ०२१-४७११२७

फ्याक्स: +९७७-०२१-४७१५२१

ई:मेल biratnagar@insec.org.np

वेबसाईट: www.inseconline.org

केन्द्रीय कार्यालय

अनौपचारिक क्षेत्र सेव केन्द्र (इन्सेक)

नागार्जुन नपा-१०, स्यूचाटार, काठमाडौँ

टेलिफोन: +९७७-०१-५२१८७७०

फ्याक्स: +९७७-०१-५२१८२५१

ई:मेल insec@insec.org.np

वेबसाईट: www.inseconline.org