कार्यालय प्रशारण मिति मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम (साप्ताहिक)
केन्द्रीय कार्यालय २०८० जेठ २० गते
कर्णाली प्रदेश कार्यालय २०८० जेठ २२ गते