प्रदेश प्रशारण मिति मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम (साप्ताहिक)
२०७८ मङ्सिर १५ गते
२०७८ मङ्सिर १९ गते
बागमती २०७८ मङ्सिर १६ गते
गण्डकी २०७८ मङ्सिर २१ गते
लुम्बिनी २०७८ मङ्सिर १७ गते
कर्णाली २०७८ मङ्सिर २० गते
सुदूरपश्चिम २०७८ मङ्सिर १८ गते