प्रदेश प्रशारण मिति मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम (साप्ताहिक)
२०७९ जेठ ४ गते
मधेस २०७९ जेठ ८ गते
बागमती २०७९ जेठ ५ गते
गण्डकी २०७९ जेठ १० गते
लुम्बिनी २०७९ जेठ ६ गते
कर्णाली २०७९ जेठ ९ गते
सुदूरपश्चिम २०७९ जेठ ७ गते