मुसीकोट नगरपालिकाले बनायो १७ वटा कानुन

  ०७५ वैशाख २९ गते

न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायतका १७ वटा कानुन पारित गरी मुसीकोट नगरपालिकाले काम सुरु गरेको जनाएको छ ।

नगरपालिकाले स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने भएकाले आफैँले कानुन बनाएर काम सुरू गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमकुमारी सुनार केसीले जानकारी दिइन् ।

नगरपालिकाले काम गर्न सजिलोका लागि न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, शिक्षा विधेयक, बजार अनुगमन निर्देशिका, विनियोजन विधेयक, नगरपालिकाको पदाधिकारीको आचारसंहिता, उपभोक्ता समिति कार्यविधि जस्ता विधेयक पारित गरेको छ ।

यस्तै एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि, सभा सञ्चालन कार्यविधि, विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार व्यवस्थापन विधेयक, नगरपालिकाको राजपत्र, करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, एकीकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयकलगायत १७ वटा कानुन पारित गरी सोही अनुसार काम सुरू गरेको छ ।


मनिषा के सी