यो महिनाको प्रतिनिधि

Nawaraj Pathik
नवराज पथिक

रामेछाप जिल्लामा मानव अधिकारको अभिलेख र प्रसारको काम गर्दै आएका पथिक २०७६ असोज महिनाको उत्कृष्ट प्रतिनिधि घोषित भएका छन् । उनी महिला अधिकार, सुशासन, दिगो विकास, गरिबी, असमानता, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा वकालत गर्न रुची राख्छन् ।