यो महिनाको प्रतिनिधि

Santosh Thapa1
सन्तोष थापा

पर्वत जिल्लामा रहेर मानव अधिकार अभिलेख र प्रसारको काम गर्दै आउनु भएकथापा २०७७ असार महिनाको उत्कृष्ट प्रतिनिधि घोषित हुनुभएको छ । उहाँ नागरिक अधिकारका विविध सवालमा वकालत गर्न रुची राख्नु हुन्छ ।