लकडाउनको तीन महिनामा मानव अधिकारको अवस्था

२०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ असार १० गतेसम्म

लकडाउन अवधिका तीन महिनामा १ हजार १ सय १९ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएका छन् । प्रतिवेदनमा समेटिएका तथ्य तथ्याङ्कहरू २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ असार १० गतेसम्मका हुन् । यो अवधिमा राज्य पक्षबाट तीन जना महिलासहित ६४ जना र अन्य पक्षबाट ८ सय ४१ जना महिलासहित १ हजार ५५ जना गरी १ हजार १ सय १९ जना पीडित भएका घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । अभिलेखित घटनामध्ये महिलामाथि भएका ज्यादतीका घटनामा ४ सय ७६ जना र बालबालिकामाथि भएका ज्यादतीका घटनामा २ सय ८४ जना पीडित भए । त्यसैगरी, यो अवधिमा ११ जनालाई अमानवीय व्यवहार गरिएको, पाँच जनालाई धम्की दिइएको, १ सय १२ जना घाइते भएको, १ सय २ जनालाई कुटपिट गरिएको, ६ जनालाई अपहरण गरिएको, ३१ जनालाई गिरफ्तार गरिएको, ७२ जनाको हत्या भएको, दुई जनालाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएको र जातीय विभेदका घटनामा १२ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गर्‍यो । (प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)

दैनिक प्रतिवेदनहरू

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन १४ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन १३ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन १२ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन ११ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन १० गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन ९ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन ८ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन ७ गते)
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन ६ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन ५ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन ४ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन ३ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन २ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (साउन १ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ३१ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ३० गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार २९ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार २८ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार २७ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार २६ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार २५ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार २४ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार २३ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार २२ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार २१ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार २० गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार १९ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार १८ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार १७ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार १६ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार १५ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार १४ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार १३ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार १२ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ११ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार १० गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ९ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ८ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ७ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ६ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ५ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ४ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार ३ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार २ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असार १ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ ३२ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ ३१ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ ३० गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २९ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २८ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २७ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २६ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २५ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २४ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २३ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २२ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २१ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २० गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १९ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १८ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १७ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १६ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १५ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १४ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १३ गते)
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १२ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ ११ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १० गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ ९ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ ८ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ ७ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ ६ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ ५ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ ४ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ ३ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ३१ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ३० गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख २९ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख २८ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख २७ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख २६ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख २५ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख २४ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख २३ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख २२ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख २१ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख २० गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १९ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १८ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १७ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १६ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १५ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १४ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १३ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १२ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ११ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १० गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ९ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ८ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ७ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ६ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ५ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ४ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ३ गते)
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख २ गते)